به گزارش اخبار استخدام: شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه شامل دماوند، مبین، نوری، پایانه ها و مخازن و عملیات غیرصنعتی پازارگاد (که در حال واگذاری می باشند) به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در مقاطع و رشته های تحصیلی مختلف از بین متقاضیان واجد شرایط ذکور از افراد بومی استان بوشهر و هرمزگان برابر مقررات ( تامین نیروی مذبور۷۰% کاردانی، ۶۰% کارشناسی و ۵۰% کارشناسی ارشد و بالاتر) و مابقی نیاز از سایر استانها به صورت قرارداد کار مدت موقت (تامین اجتماعی) از طریق برگزاری آزمون کتبی و روانشناختی در تاریخ ۲۴/۰۹/۹۱ ، مصاحبه فنی و تخصصی ، طب صنعتی و گزینش دعوت به همکاری می نماید.
استخدام شرکت پتروشیمی عسلویه

تاریخ های مهم
91/09/08
تا
91/09/18
ثبت نام در سامانه و اخذ کد رهگیری
91/09/22مراجعه به سایت و دریافت كارت ورود به جلسه و برگه راهنمای آزمون
91/09/23مراجعه جهت رفع نقص
91/09/24برگزاری آزمون کتبی
سایر مراحل متعاقبا اعلام خواهد شد


لذا داوطلبان به منظور آگاهی از شرایط استخدام و آزمون می توانند از تاریخ ۸/۹/۹۱ لغایت ۱۸/۹/۹۱ به نشانی اینترنتیwww.pazargad.org مراجعه و ثبت نام نمایند.

                             ادامه مطلب