اخبار استخدام: سازمان مرکزی آستان قدس رضوی به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود، از میان داوطلبان واجد شرایط (مرد و زن) تعداد ۶۹ نفر را از طریق برگزاری آزمون، مصاحبه و طی مراحل گزینش به شرح جدول ذیل به صورت پیمانی استخدام می‌نماید.

 

تاریخ انقضا : ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۱

تاریخ آزمون : ۱ دی ماه ۹۱

تعداد مورد نیاز : ۶۹ نفر

 

table1 آگهی استخدام سازمان مركزی آستان قدس رضوی
برای دیدن ادامه آگهی اینجا کلیک فرمایید