آگهی استخدام مشهد

 

 

 

استخدام مهندس عمران و مهندس اجرایی

استخدام یک نفر مهندس عمران جهت سرپرستی کارگاه

و یک نفر مهندس اجرایی با سابقه اتمام نازک کاری نیازمندیم

رزومه کاری را به شماره 6068877 فکس نمایید