ن نمونه سوالات اختصاصی شامل نمونه سوالات آزمون ورودی دانشکده افسری آجا درسال 91

گروه ریاضی فیزیک می باشد که ما برای اولین بار در ایران برای شما آماده کردیم به علت جمع شدن 

برگ های امتحانی بعد از امتحان امکان داشتن این نمونه سوالات به حد 0 می رسد اما ما با 

سختی فراوان این بسته نمونه سوالات برای شما تهیه کرده ایم