زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شرکت نفت

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کتبی از تاریخ ۳۱/۱/۹۲ (از طریق اینترنت)

زمان آزمون استخدامی شرکت نفت

شرکت در جلسه آزمون کتبی در روز پنجشنبه مورخ ۵/۲/۹۲ یا جمعه مورخ ۶/۲/۹۲

زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت نفت

اعلام نتایج آزمون کتبی طی نیمه اول خرداد ماه سال ۱۳۹۲ (از طریق اینترنت)

 

برای دانلود سوالات و اصل دفترچه آزمونهای سال قبل شرکت نفت اینجا کلیک فرمایید