دانلود سوالات استخدامی 

محتوای این مجموعه به شرح زیر می باشد:

۱ بسته PDF:

- 20 سوال معارف

- ۲۰ سوال ادبیات فارسی

- ۲۰ زبان انگلیسی

- ۲۰ ریاضی

- ۲۰ سوال فیزیک

- ۲۰ سوال شیمی

- ۳۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی

 

2mftweqly7eaa28g5 نمونه سوالات استخدامی سازمان آتش نشانی  و خدمات ایمنی