دریافت کارت آزمون استخدامی بانک توسعه

 کارت جلسه بانک توسعه و تعاون

استخدام بانک توسعه

دانلود سوالات استخدامی بانک توسعه تعاون

به گزارش سایت اخبار استخدام: داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی بانک توسعه تعاون می توانند  برای دریافت کارت آزمون در تاریخ 24 و 25 بهمن ماه سالجاری  به سایت بانک توسعه تعاون به نشانی  www.ttbank.irمراجعه نمایند .

شایان ذکر است  نشانی محل برگزاری آزمون  برروی کارت داوطلبان آزمون  استخدامی بانک درج گردیده است .

گفتنی است داوطلبان پس از دریافت کارت آزمون درصورت مشاهده هرگونه مغایرت در مشخصات شخصی خود می توانند در تاریخ 26 بهمن جهت رفع نواقص احتمالی به نشانی مندرج درکارت داوطلبی آزمون خود مراجعه نمایند  .