دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو

استخدام وزارت نیرو

دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو

ثبت نام آزمون استخدامی وزارت نیرو از ۸ بهمن تا ۱۷ بهمن ۹۱ در سایت www.azmoon-niroo.ir انجام پذیر می باشد.

نمونه سوال تخصصی برق قدرت – منطقه ای

نمونه سوال برق قدرت – توزیع

نمونه سوال تخصصی تکنیسین برق- تولید

نمونه سوال تخصصی تکنیسین برق- توزیع

نمونه سوال تخصصی الکترونیک

نمونه سوال تخصصی رشته آمار

نمونه سوال تخصصی رشته حقوق

نمونه سوال تخصصی کارشناس مالی

نمونه سوال تخصصی کارشناس مکانیک

نمونه سوال تخصصی تکنیسین مکانیک

 نمونه سوال تخصصی کارشناس نرم افزار

 نمونه سوال تخصصی کارشناس شیمی

نمونه سوال تخصصی تکنیسین شیمی

 نمونه سوال تخصصی کارشناس روابط عمومی

با مطالعه این فایل ها، گام بلندی به سوی استخدام وزارت نیرو  برمی دارید و می توانید به راحتی از پس این آزمون و گزینش استخدامی بر بیایید.


نمونه سوالات عمومی استخدامی وزارت نیرو:

6 بسته PDF: (با پاسخنامه)

- 175 سوال کامپیوتر + پاسخنامه

- 250 سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه

- 230 سوال معارف اسلامی + پاسخنامه

- 330 سوال شناخت مسائل روز + پاسخنامه

- 200 سوال ریاضیات عمومی + پاسخ تشریحی

- 340 سوال هوش و استعداد تحصیلی + پاسخنامه

 نمونه سوالات اختصاصی وزارت نیرو به صورت رایگان منتشر شده اند که شامل رشته های زیر می باشد:

40 بسته PDF (بدون پاسخنامه )

سؤالات عمومی كارشناسی فنی، سؤالات عمومی كاردانی غیر فنی، سؤالات عمومی كاردانی فنی، سؤالات عمومی كارشناسیغیرفنی، سؤالات تخصصی تكنسین برق - تولید، سؤالات تخصصی تكنسین برق - توزیع،  سؤالات تخصصی مهندس برق -الكترونیك، سؤالات تخصصی مهندس برق قدرت -برق منطقه ای، سؤالات تخصصی مهندس برق قدرت -توزیع، سؤالات تخصصی مهندس برق قدرت -تولید، سؤالات تخصصی كارشناس تداركات، سؤالات تخصصی كارشناس آموزش، سؤالات تخصصی  كارشناس اداری، سؤالات تخصصی كارشناس بررسی های اقتصادی، سؤالات تخصصی كارشناس روابط عمومی، سؤالات تخصصی كارشناس مالی، سؤالات تخصصی كارشناس حقوق، سؤالات تخصصی كمك كارشناس مالی، سؤالات تخصصی كاردانی ایمنی -برق، سؤالات تخصصی  كمك كارشناس نرم افزار، سؤالات تخصصی  كارشناس آمار، سؤالات تخصصی كارشناس ایمنی - برق، سؤالات تخصصی  كارشناس سیستم ها، سؤالات تخصصی كارشناسی ایمنی-آب و فاضلاب، سؤالات تخصصی كارشناسی نرم افزار، سؤالات تخصصی تكنسین آزمایشگاه بهداشت محیط، سؤالات تخصصی  تكنسین بهره برداری آب و فاضلاب، سؤالات تخصصی تكنسین شیمی، سؤالات تخصصی كارشناس محیط زیست، سؤالات تخصصی كارشناس آزمایشگاه -آب و فاضلاب، سؤالات تخصصی كارشناس بهره برداری آب و فاضلاب، سؤالات تخصصی كارشناس ساختمان، سؤالات تخصصی مهندسی شیمی آب و فاضلاب، سؤالات تخصصی مهندسی شیمی-تولید، سؤالات تخصصی كارشناس منابع آب، سؤالات تخصصی كارشناس نقشه برداری، سؤالات تخصصی تكنسین مكانیك، سؤالات تخصصی تكنسین مكانیك آب و فاضلاب، سوالات تخصصی كارشناس مكانیك، سوالات تخصصی مهندسی برق - مخابراتشماره تماس با پشتیبانی: 09148750021

ایمیل پشتیبانی: iranarze@yahoo.com